TỦ ĐỒ KHÔ

– Tủ Đồ Khô Hafele 4 tầng – Tủ Đồ Khô Hafele 6 tầng – Tủ Kho Hafele – Tủ Kho Kessebohmer
– TỦ KHO KESSEBOHMER TAMDEM SOLO 549.77.794
– TỦ KHO HAFELE 549.91.143
– Tủ kho Hafele Tandem Pantry 545.94.650 | 545.94.612 | 545.94.652 | 545.94.632 | 545.93.431 | 545.93.433 | 545.93.435 |545.93.436